31 українець направлений на лікування в закордонних клініках

61
Òàáëè÷êà íà çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû â Êèåâå, 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Фото: з відкритих джерел

18 дорослих і 13 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за державний кошт. Таке рішення прийняла Комісія МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном під час другого засідання у 2019 році. Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

Для проведення трансплантації кісткового мозку направлено14 пацієнтів, інших – для проведення трансплантації органів. Близько 74 мільйонів гривень із Державного бюджету та залишків коштів, що знаходяться на рахунках іноземних клінік, буде витрачено на лікування цих українців. Загалом за цією програмою у Держбюджеті на 2019 рік передбачено майже 690 млн грн.

Раніше, цього року, вже було направлено на лікування в закордонних клініках 44 людини. Відтак загалом станом на 21 лютого вже є рішення щодо 75 пацієнтів.

2018 року 278 українців були направлені на лікування за кордон (на 19% більше ніж 2017 року і найбільше за всю історію незалежної України).
Як повідомляє МОЗ, минулого року українці отримували медичну допомогу у Білорусі, Туреччині, Італії, Індії, Німеччині, Польщі, Ізраїлі, Литві та Фінляндії.
Слід зазначити, що за програмою «Лікування громадян України за кордоном» до іноземних клінік направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров’я України.

Раніше «Журналіст» повідомляв про те, що Клімкін запропонував ввести біометричний візовий режим з РФ.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today