Аваков: У 6 разів збільшилася кількість жителів Донбасу, які бажають проголосувати на виборах

25
Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àðñåí Àâàêîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 23 ìàðòà 2016 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало останнім часом зростання у 6 разів кількості жителів окупованих територій, які подали заявки на зміну місця голосування під час президентських виборів.

Про це заявив глава відомства Арсен Аваков, повідомили в МВС України.

«Останнім часом ми фіксуємо те, що кількість людей, які перетинають лінію розмежування і реєструють своє місце проживання в іншому місті, щоб проголосувати, збільшилася у 6 разів. Чи справді це люди прагнуть проголосувати або це схема, яку нам нав’язує наш іноземний ворог? І ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб в реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує», – сказав міністр.

Аваков закликав членів виборчої комісії утриматися від участі в кримінальних схемах.

«У нас є база даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, не перетинав кордону і знаходиться за кордоном, то це кримінальна відповідальність», – попередив Аваков.

Як повідомляв «Журналіст», Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today