Експерт розповіла, як здобути освіту магістра в одному з найбільш рейтингових вишів України (ВІДЕО)

168

Фото: Університет «КРОК»
Журналіст Катерина Флекман поспілкувалася із директором навчально-наукового інституту (ННІ) психології Університету «КРОК», кандидатом психологічних наук, доцентом Іриною Сингаївською, яка розповіла про умови вступу до магістратури на спеціальність психологія, про співпрацю Університету «КРОК» з іншими вищими навчальними закладами, зокрема, сфокусувалася детальніше на Київському юнгіанському інституті, а також повідомила про заходи, які проводить Університет разом зі своїми партнерами.

693cb443-f872-bf9c-08a9-5bcb69d20bed.

«Наразі вступити в Університет «КРОК» до магістратури з психології мають право різні люди, а найперше – випускники бакалаврату за спеціальністю психологія та випускники бакалаврату будь-якої іншої спеціальності. Крім цього, до магістратури з психології вступають люди, які вже мають повну вищу освіту, диплом спеціаліста чи магістра, але хочуть змінити напрям своєї роботи, тобто мають диплом з іншої спеціальності, а хочуть стати психологом. Наша магістратура дає глибокі знання з психології, тобто знання з різних галузей психології, знання про психологію як науку. Оскільки магістр – це людина, яка здатна займатися викладацькою та науковою діяльністю, то в магістратурі вивчаються теорія та методика наукових досліджень, а також різні питання загальної психології: вікової, педагогічної, соціальної тощо. У програмі навчання також дуже багато практико-орієнтованих дисциплін, під час вивчення яких магістранти оволодівають практичними знаннями і вміннями роботи психолога, методами та прийомами роботи психолога-консультанта. Для роботи практичним психологом важливо мати ґрунтовні знання з наукової психології. В наш час діють різноманітні курси з різних напрямів психологічного консультування і психотерапії, це не завжди контролюється законодавчо. Часто проводити таке навчання може будь-хто. Просто активні люди, які вивчали психологію, можуть зараз назватися якимось інститутом чи центром, і навчати інших. Хоча така діяльність у нашій державі поки не дуже регламентована, але прийде такий час, коли в цьому буде більше порядку, а, по-друге, є особиста відповідальність психолога за власну роботу. Тому той, хто консультує, займається практичною психологічною діяльністю, повинен мати диплом психолога, підтверджений державою, і відповідні знання з психології. Саме наша магістратура дає можливість тим, хто хоче займатися практичною діяльністю психолога, чи збирається оволодівати якимось окремим напрямом психологічної психотерапевтичної роботи, вивчити більш глибоко психологію як науку, і взагалі мати такий диплом, який посвідчує, що ця людина є у психології грамотною», – розказала директор навчально-наукового інституту (ННІ) психології Університету «КРОК», кандидат психологічних наук і доцент Ірина Сингаївська.

76db3221-22b7-0f9f-0213-d3422161f20c.

Також вона наголосила, що Університет «КРОК» активно співпрацює з Київським юнгіанським інститутом. На думку Ірини Сингаївської, така співпраця сприяє отриманню студентами як базової освіти за фахом психологія, так і оволодіти окремими методами психотерапії.

«Ми кілька років плідно співпрацюємо з Київським юнгіанським інститутом. У нас кілька напрямів співпраці. З одного боку в магістратурі Університету «КРОК» є спеціалізація, яка називається юнгіанське консультування. Ця спеціалізація забезпечується одночасно кафедрою психології Університету «КРОК», а саме навчально-науковим інститутом психології нашого університету, а також Київським юнгіанським інститутом. Разіда Мугаллімовна Ткач, яка є керівником та провідним фахівцем Київського юнгіанського інституту, викладає в магістратурі КРОКу. У нас також є навчально-практичний психологічний центр «Крок за КРОКом», в якому здійснюється сертифікатне навчання, і кілька таких програм забезпечуються саме Київським юнгіанським інститутом. Разіда Мугаллімовна і колеги з Київського юнгіанського інституту викладають такі сертифікатні програми, як казкотерапія дитячих проблем, юнгіанська казкотерапія для дорослих, робота з метафоричними асоціативними картами тощо. Студент Київського юнгіанського інституту може навчатися в магістратурі КРОКу паралельно, або вступити в магістратуру після того, як закінчить навчання в Київському юнгіанському інституті. Що дає студентові навчання в нашій магістратурі? Я маю на увазі студента, який закінчив, наприклад, Київський юнгіанський інститут чи вивчив інший напрям психотерапії (у нас навчається багато студентів, які закінчили чи ще навчаються в різних школах гештальт-терапії, наприклад). Зараз це дуже популярно, приблизно 20% наших студентів магістратури – гештальтисти. Навчання в магістратурі дозволяє на науковому рівні підготувати дипломні роботи саме з тих тем і проблем, які студенти вивчають в Київському юнгіанському інституті, в гештальті тощо. Написання такої дипломної роботи дозволяє більш ґрунтовно науково вивчити ті проблеми, які студент досліджує. Тоді, коли студент уже починає практикувати чи продовжує практикувати, він відчуває себе більш впевнено в глибоких психологічних знаннях», – пояснила директор ННІ психології Університету «КРОК».

5e498cf7-90f3-bf6e-8063-dcd0548a85b3.

Також в Університеті впроваджують практику, яка дає змогу тим, хто уже опанував цей фах, реалізувати себе безпосередньо у роботі.

«Практика в магістратурі в другому семестрі проводиться впродовж майже двох місяців. Ми розподіляємо студентів на практику в різні місця, де працюють психологи, де можна подивитися, поспостерігати, повправлятися в практичній роботі психолога. Крім того, студент може запропонувати своє місце практики, якщо, наприклад, в нього хтось близький працює в організації, де цікава психологічна служба. Впродовж практики студент реалізує свої вже наявні знання, вміння, спостерігає за роботою психологів, які працюють в організації, набуває додаткового досвіду, і, якщо він сподобається, якщо його зусилля будуть помічені в цій організації, що часто буває, то студент отримує пропозицію щодо роботи. Крім того, буває так, що студент починає працювати в тій організації, де він проходив практику, але, набуваючи все більше знань і вмінь, він вже шукає собі іншу роботу, котра більше відповідає його запитам на той момент. В моїй практиці було чимало випадків, коли людина зацікавилася психологією, що потім посприяло кардинальній зміні її діяльності. Наприклад, сьогодні ми випускаємо групу магістрів 35 осіб, серед яких кілька випускників бакалаврату, які вступили до нас у магістратуру, наші випускники, випускників інших вузів, а також люди, які вже були реалізовані в своїх професіях в інших сферах, але багато хто з них все життя мріяв про професію психолога. У групі, яка випускається, є кандидати економічних наук, які працювали в університетах викладачами, але зараз звернули свою увагу та свій інтерес до психологічної професії. Є і кандидати юридичних наук, які успішні в професії юриста, але хочуть практикувати як психологи. Їм це гарно вдається.
В Університеті «КРОК» є аспірантура з психології , є Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій та дисертацій на ступінь PhD з психології за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. В нашому університеті є свій журнал, який є ваківським із психології, де можна публікувати свої наукові статті. Крім того, ми широко відкриті як для аспірантів інших навчальних закладів, для публікацій у нас та захисту в нашій Спеціалізованій вченій раді, так і для наших аспірантів. В аспірантуру ми радо приймаємо наших випускників магістратури.
До магістратури можна вступити цього року, не складаючи зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови тим особам, які мають диплом спеціаліста чи магістра. Ті, хто має диплом бакалавра, складають ЗНО з іноземної мови. Таким особам просто потрібно зареєструватися в другій половині травня на ЗНО, і в липні пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Люди, які мають диплом спеціаліста чи магістра, приносять документи до нашої приймальної комісії з 10 липня, подають їх, складають внутрішній іспит з психології і з іноземної мови. Питання для підготовки до цих іспитів є у нас на сайті, можна спокійно підготуватись і скласти ці вступні іспити. Навчання в магістратурі у нашому Університеті розпочинається з жовтня. У нас є Асоціація випускників Університету «КРОК», дуже активна голова асоціації Світлана Зульфірівна Заріпова. До асоціації залучають всіх випускників, які цього бажають. В асоціації наші випускники можуть обмінюватись своїми можливостями з колегами випускниками, тобто випускники різних спеціальностей можуть консультуватися у юристів чи економістів з фахових питань, психологи допомагають в напрямі свого фаху тощо. Таким чином, усі ці можливості збагачують кожного випускника. Крім того, випускники користуються всією інфраструктурою Університету «КРОК» так само, як користувались, коли вони навчалися тут, тобто такий підхід дає досить широкі можливості», – зауважила кандидат психологічних наук.

1aaf56be-9772-af98-dd0f-dae48fb7f1ef.

Крім того, Ірина Сингаївська детально розповіла про науково-практичну діяльність ННІ психології Університету «КРОК», а також про заходи, які організовує Університет разом із своїми партнерами.

«Університет «КРОК» бере активну участь у науково-практичних конференціях інших закладів вищої освіти, у тому числі й за кордоном. Студенти, яким це цікаво, активно беруть участь у таких заходах. Свіжий приклад, 20-21 лютого відбулась конференція в Мінську, у нашому партнерському виші – Інституті підприємницької діяльності. Наші студенти, аспіранти виступали на цій конференції по скайп-зв’язку. Це була дистанційна участь, вони надіслали свої статті для публікації і виступили скайпом. У КРОЦі є різна практико-орієнтована співпраця. Ми запрошуємо до нас фахівців, які викладають різні практикуми. Також ми організовуємо психологічні заходи, на яких виступають фахівці з інших вищих навчальних закладів. Зараз ми готуємо великий психологічний захід «Фестиваль неідеальних людей», який відбудеться у суботу, 16-го березня, у стінах нашого Університету «КРОК». На цьому фестивалі ми представимо майстер-класи, які проводитимуть і студенти, і випускники, і викладачі нашого університету. Це перший такий фестиваль, де заплановано дві лінійки по 10 майстер-класів. Фестиваль проводиться безкоштовно, вхід вільний для всіх охочих. Майстер-класи будуть цікаві як учням середніх і старших класів, так і студентам різних спеціальностей, а також дорослим, особливо батькам. Під час заходу велика увага приділена питанням, які повинні знати батьки, щоб виховати дітей хорошими особистостями. Цей фестиваль організовує Університет «КРОК», проводять навчально-науковий інститут психології і Київський ліцей бізнесу, який є членом нашої корпорації «КРОК», – підсумувала наостанок директор ННІ психології Університету «КРОК», кандидат психологічних наук, доцент Ірина Сингаївська.

За словами самих випускників, навчання в Університеті «КРОК» для них стало важливим здобутком та величезним кроком на шляху до здійснення мрії – опанувати професію психолога. Вони відзначили, що під час навчання одним із ключових факторів, який допоміг їм опанувати цей фах, стала відкритість, контактність та підтримка з боку викладачів. Також випускники відзначили високий рівень підготовки, що дає навчально-науковий інститут (ННІ) психології Університету «КРОК», цікаві та дієві методики і хороший рівень знань.
Повну версію інтерв’ю дивіться у сюжеті «Журналіста».

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today