У Авакова є інформація про систему масштабного підкупу виборців

41
Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àðñåí Àâàêîâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû â Êèåâå, 23 ìàðòà 2016 ã. Ôîòî Êðàâ÷åíêî Àíäðåé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про отримання інформації щодо спроб розгортання систем масштабного підкупу.

Про це Аваков повідомив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів держави щодо забезпечення законності і правопорядку під час виборчого процесу, а також стану протидії злочинності в Києві.

«Особливі ризики маємо зі скупки голосів виборців. Надходить інформація про спроби розгортання систем масштабного підкупу», – сказав міністр МВС.

«Ми уважно за цим спостерігаємо і, якщо це перейде в фазу скоєння злочину, то Нацполіція миттєво відреагує, і сподіваємося на підтримку наших колег», – підкреслив Аваков.

Як повідомляв «Журналіст», Порошенко кожен день витрачає по 10 млн грн на свою передвиборчу кампанію.

Подписывайтесь на telegram-канал journalist.today